Giới thiệu viện

Viện Đào Tạo Quốc Tế vừa có chức năng là một khoa đào tạo, vừa có chức năng là một đơn vị tự chủ trong hệ thống tổ chức của Trường Đại học Văn Hiến TP. Hồ Chí Minh. Viện ra đời nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, năng động, hội nhập và có rất nhiều thách thức của một quốc gia đang phát triển.

giới thiệu khoa